Tag Archive for Very Easy TOEIC

Tài Liệu TOEIC Compass

1. Very Easy TOEIC

Download

2. Starter TOEIC

Download

Book:http://www.mediafire.com/download.php?rxse0ruu7750cfy
CD1: www.mediafire.com/?rn4399ojbdz54dm
CD2: www.mediafire.com/?lhxc3tqjsbc8l0x
CD3: www.mediafire.com/?0f3v1526o11349p

3. Developing Skills for the TOEIC test.

Book http://www.mediafire.com/?bk6qzlb80sdl725
CD1:  http://www.mediafire.com/?ovm5otjgmcg
CD2:  http://www.mediafire.com/?rj2mdjn5gzn
CD3:  http://www.mediafire.com/?ugm40mdinnn

4. TOEIC Analyst

 

TẶNG TÀI LIỆU "BÍ QUYẾT HỌC TOEIC 990/990" !

Nhằm mang lại nhiều giá trị và đồng hành cùng bạn trong quá trình Tự Học TOEIC, Thầy Quý Tuấn 990/990 TOEIC (TUANTOLOGY) đã sưu tập, chắt lọc để tổng hợp thành một bộ kiến thức, kinh nghiệm tuyệt vời để Tự Học TOEIC hiệu quả. Là người cầu tiến, chúng tôi tin rằng bạn XỨNG ĐÁNG được nhận các TÀI LIỆU GIÁ TRỊ dưới đây:

  • Hướng dẫn lên kế hoạch ôn TOEIC khoa học
  • Ebook Ngữ pháp TOEIC ngắn gọn, dễ hiểu
  • 360 từ vựng TOEIC hay gặp nhất
  • 10 đề thi TOEIC sát với đề thi thật
  • Bí quyết học TOEIC từ thầy Quý Tuấn 990/990 TOEIC
Close this popup

Đăng ký nhận bộ tài liệu: “BÍ QUYẾT HỌC TOEIC 990/990”

TẶNG TÀI LIỆU "BÍ QUYẾT HỌC TOEIC 990/990" !

Nhằm mang lại nhiều giá trị và đồng hành cùng bạn trong quá trình Tự Học TOEIC, Thầy Quý Tuấn 990/990 TOEIC (TUANTOLOGY) đã sưu tập, chắt lọc để tổng hợp thành một bộ kiến thức, kinh nghiệm tuyệt vời để Tự Học TOEIC hiệu quả. Là người cầu tiến, chúng tôi tin rằng bạn XỨNG ĐÁNG được nhận các TÀI LIỆU GIÁ TRỊ dưới đây:

  • Hướng dẫn lên kế hoạch ôn TOEIC khoa học
  • Ebook Ngữ pháp TOEIC ngắn gọn, dễ hiểu
  • 360 từ vựng TOEIC hay gặp nhất
  • 10 đề thi TOEIC sát với đề thi thật
  • Bí quyết học TOEIC từ thầy Quý Tuấn 990/990 TOEIC
Close this popup

Đăng ký nhận bộ tài liệu: “BÍ QUYẾT HỌC TOEIC 990/990”